Pohyb a dieta je lék,
ale především PREVENCE

Pohybová aktivita v našem životě hraje zcela zásadní roli. Nejenom, že je lékem - snižuje například krevní tlak, zlepšuje kompenzaci cukrovky, snižuje hladinu tuků v krvi, pomáhá v léčbě osteoporózy atd., ale je především základním preventivním prostředkem.

Je všeobecně známo, že pohybující se lidé mají méně často některé druhy nádorů, méně infarktů, mozkových příhod, ale také významně méně psychických poruch jako například deprese. V tzv. sekundární prevenci tedy prevenci komplikací za přítomnosti nemoci hraje pohyb nejvýznamnější roli.

Není pochyb, že se dožíváme vyššího věku než všechny generace před námi, ale jaký je to život? Jaký je život bez svalu? K čemu všemu sval potřebujeme? Jak cvičit a nepoškodit se jak držet dietu a nepoškodit se - to budou hlavní témata našich setkání. Existuje spousty mýtů a omylů v doporučování pohybové aktivity. Náš projekt Preventivní dny s Všeobecnou fakultní nemocnicí vám pomůže se v tom orientovat. Každý měsíc se můžete setkávat s odborníky z řad lékařů, nutričních terapeutů, fyzioterapeutů, ale i instruktorů pohybových aktivity či klinickým psychologem a prodiskutovat možnosti prevence či léčby pohybem nebo stravou. Jednou bez druhého vesměs nefunguje. Rádi vás tedy uvítáme a poradíme.

MUDr. Vladimír Tuka, PhD.

MUDr. Vladimír Tuka, PhD.

kardiolog, tělovýchovný lékař
Všeobecná fakultní nemocnice

 
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

obezitolog, tělovýchovný lékař
Všeobecná fakultní nemocnice